The Japan Photovoltaic Society

                                                 

Directors (FY2023)

HOME | About J-PVS | Directors (2023)

FY:2020202120222023

Directors (FY2023)

(Approved at the annual meeting on June 19, 2023)

Director/
Auditor
Title Name
Director President Yuzuru Ueda
(Tokyo Univ. Sci.)
Vice President
(General affair/Finance/Incorporation)
Atsushi Masuda
(Niigata Univ.)

Vice President
(Conference/Education/Publishment)

Keisuke Ohdaira
(JAIST)

Vice President
(International/PR/D&I)

Izumi Kaizuka
(RTS)

General Affair Ryousuke Ishikawa
(Tokyo City Univ.)
Yoshitaro Nose
(Kyoto Univ.)
Kensuke Nishioka
(Univ. Miyazaki)
Hiroshi Segawa
(Univ. Tokyo)
Finance Koji Arafune
(Univ. Hyogo)
Makoto Tanaka
(PVTEC)
Takuya Matsui
(AIST)
Takahiro Wada
(Ryukoku Univ.)
Conference Atsushi Wakamiya
(Kyoto Univ.)
Michihiko Inaba
(Toshiba Energy Systems)

Katsumi Kushiya
(Kushiya Katsumi Jimusho)

Akihiko Nakajima
(Kaneka)
Mitsuru Imaizumi
(Sanjo City Univ.)
Education/
Human Resource Development
Akira Yamada
(Tokyo Tech)
Takashi Ozeki
(AIST)
Yuko Takeoka
(Sophia Univ.)
Taizo Masuda
(Toyota Motor)
International Makoto Konagai
(Tokyo City Univ.)

 Noritaka Usami
(Nagoya Univ.)

Marwan Dhamrin
(Toyo Aluminium)
Shigeru Niki
(NEDO)
PR Yasuyoshi Kurokawa
(Nagoya Univ.)
Akira Terakawa
(Panasonic)
Takashi Minemoto
(Ritsumeikan Univ.)
Publishment Takashi Itoh
(Gifu Univ.)
Yasuaki Ishikawa
(Aoyama Gakuin Univ.)
Yoshitaka Okada
(Univ. Tokyo)
Tatsuya Takamoto
(Sharp)
Diversity & Inclusion Noritaka Usami
(Nagoya Univ.)
Takeaki Sakurai
(Univ. Tsukuba)
Hirotaka Sano
(Kyocera)
Shinji Wakao
(Waseda Univ.)
Auditor  Yoshihisa Tawada
(Osaka Univ.)
- Masafumi Yamaguchi
(Toyota Tech. Inst.)